Za Avtoprevoznike – Francija je z 1.julijel 2016 sprejal pravila, ki urejajo tudi področje prevoza blaga po cesti.  Francoski Zakon o delovnih razmerjih zahteva/predpisuje

  • Delodajalec mora preden voznik opravi pot v Francijo pridobiti/izpolniti potrdilo o napotitiv na delo v tujino. Z izdajo potrdila se delodajalec zavezuje, da bo spoštoval pravila o minimalni
  • Spoštovana morajo biti TUDI francoska pravila, ki se nanašajo na najdaljši delovni čas in minimalne počitke
  • Imenovat je potrebno predstavnika v Franciji…

Več na https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Novice/ArticleId/53476/francija-minimalna-placa-loi-macron