Zakon o spremembi Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) je prinesel novosti na področju minimalnega plačila. 

Minimalna plača za opravljeno delo v času od 01.01.2019 do 31.12.2019 znaša 886,63 evrov.

Minimalna plača za opravljeno delo v času od 01.01.2020 do 31.12.2020 znaša 940,58 evrov.

S spremembo so izvzeti vsi dodatki (dodatek za delovno dobo, plačilo za delovno in poslovno uspešnost in vsi drugi dodatki za posebne pogoje dela kot so izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo). Vsi dodatki, ki so iz minimalne plače izvzeti, se prištejejo znesku minimalne plače, ostali dodatki k znesku osnovne plače.